Waarin onderscheiden wij ons van andere praktijken?

Kwaliteitsstreven: we doen alleen waar we goed in zijn.

Wij houden niet van overvolle wachtkamers (net zomin als uw huisdier en u) en als dierenartsen vinden wij het prettig om voor elk probleem voldoende tijd te kunnen uittrekken. Om die reden werken wij alleen op afspraak. De dierenkliniek Kralingseweg neemt bewust afstand van andere praktijken en dierenziekenhuizen die beweren voor elk diergeneeskundig probleem een oplossing in huis te hebben. De diergeneeskunde beslaat tegenwoordig zo’n groot terrein, dat er naar onze mening geen praktijken bestaan die overal goed in zijn. In de humane geneeskunde is dat ook al lang niet meer het geval.

Wanneer uw huisdier een externe specialist nodig heeft, dan vinden wij die voor u.

Door onze lange historie hebben wij echter een groot netwerk opgebouwd van andere praktijken in de regio, laboratoria en specialisten die zich bezig houden met bepaalde deelgebieden in ons vakgebied. Het is ons streven om alleen die onderdelen van de diergeneeskunde te beoefenen, waar wij kwaliteit in kunnen leveren. Voor specialistische onderzoeken en behandelingen die minder vaak voorkomen weten wij precies naar wie wij u het beste kunnen verwijzen. Wij werken bijvoorbeeld nauw samen met andere praktijken op het gebied van de echoscopie, cardiologie,orthopedie en de oogheelkunde. Verwijzingen gebeuren overigens niet zonder dat een dier eerst door één van de dierenartsen onderzocht is.
Dierenkliniek-Kralingseweg-behandelingen-huisdier-rotterdam-specialist

Het totale kostenplaatje: kijk niet alleen naar de prijs van een consult.

Door de komst van het internet zijn dierenartsen-tarieven tegenwoordig makkelijk te vergelijken. Een veelgemaakte fout daarbij is echter om alleen naar die tarieven te kijken die makkelijk te vergelijken zijn, zoals vaccinaties, consulten, sterilisaties en castraties. Prijsvechters onder de dierenklinieken weten dit en houden daarom deze geadverteerde tarieven vaak kunstmatig laag. Vervolgens compenseren zij deze tarieven met veel hogere prijzen voor uitgebreide vervolgonderzoeken. Wij doen dit uit principe niet, maar proberen al onze tarieven naar redelijkheid te baseren op overhead, materiaalkosten en tijd. Desalniettemin ligt in onze praktijk het niveau van deze vergelijktarieven ook niet hoog.

onze tarieven

 

No-nonsense diergeneeskunde maakt goedkoper…

Uiteindelijk is voor het totale kostenplaatje vooral van belang dat het traject consult-onderzoek-therapie zo kort en efficiënt mogelijk gehouden wordt. Alleen dierenartsen met een ruime ervaring kunnen dat en om die reden werken in onze dierenklinieken alleen ervaren dierenartsen.

Niet te veel medicijnen ook …

Het is gebleken dat wij relatief weinig medicijnen meegeven vergeleken met andere dierenartsenpraktijken. Wij kiezen er echter bewust voor om alleen die medicijnen voor te schrijven die een bewezen werking hebben. Wij schrijven geen medicijnen voor die geen bewezen effect hebben.

dierenkliniek-kralingseweg-huisdieren-medicijnen

Niet te lang doordokteren …

Omdat onze dierenartsen veel ervaring hebben kunnen zij vaak goed van te voren inschatten binnen welke periode er van een bepaalde behandeling effect kan worden verwacht. Wanneer wij zien dat een bepaalde therapie geen zin meer heeft, zullen wij dat altijd tijdig aan u voorleggen teneinde een ander plan te kunnen maken.

En alleen zinvol handelen.

Net zoals in de humane geneeskunde wordt er in technisch opzicht steeds meer mogelijk in de diergeneeskunde. Dat maakt het echter soms ook moeilijker om een keuze te maken tussen verschillende behandelwijzen. Soms kan het ook gewoon het beste zijn om een dier niet te behandelen.
Onze leiddraad is hierbij dat de kwaliteit van het leven altijd voorop moet staan. Samen met u proberen wij altijd te komen tot een weloverwogen en eerlijk advies. Daarna heeft u, als eigenaar van het dier, het laatste woord over de te kiezen behandelwijze.

Om deze redenen liggen onze totale behandelingskosten vaker lager dan in andere praktijken.